NAUJIENOS


Pasitarimas dėl prekybos apvaliąja mediena

Šių metų lapkričio 21 dieną įvyko kasmetinis Generalinės miškų urėdijos pasitarimas prekybos apvaliąja mediena klausimais. Į pasitarimą buvo pakviesti dalyvauti Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos kolegijos koordinatoriai regionuose, medienos perdirbimo įmonių, asociacijų atstovai. Darbotvarkėje buvo numatyta apžvelgti prekybos mediena situaciją per 2012 metus, taip pat perspektyvas 2013 metams. Be to, buvo diskutuojama apie Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pakeitimus ir Apvaliosios medienos elektroninę pardavimų sistemą (AMEPS) bei kiti klausimai.

Generalinė miškų urėdija


Skaidri prekyba mediena sulaukė atakos

Verslininkai mielai sugrįžtų į tuos laikus, kai susitarimai dėl valstybinio turto „prichvatizavimo“ vykdavo už uždarų durų. Toks įspūdis gali susidaryti matant žiniasklaidoje pradėtą plačią viešųjų ryšių kampaniją, nukreiptą prieš Lietuvos miškininkus, neįtinkančius verslininkams, kurie medieną pageidautų pirkti lengvatinėmis sąlygomis. Daugiau info: Skaidri prekyba mediena sulaukė atakos

Vidmantė Petrauskaitė, 2012 lapkričio mėn. 17 d.


Tarptautinėje konferencijoje „Kooperacija: tarptautinė patirtis ir plėtros perspektyvos Lietuvoje“
kalbėta ir apie privačius miškus

Kaip perimti kitų šalių patirtį ir plėtoti kooperaciją Lietuvoje šį penktadienį (2012-04-27) kalbėta Seime, kur vyko tarptautinė konferencija „Kooperacija: tarptautinė patirtis ir plėtros perspektyvos Lietuvoje“ Konferencijoje aptarta tarptautinio kooperatinio judėjimo patirtis ir nauji iššūkiai bei kooperacijos raidos Lietuvoje aktualijos. Kalbėta apie prielaidas tolesniam kooperatyvų stiprinimui ir plėtrai, tame tarpe ir privačiuose miškuose.

Kaimo reikalų komiteto biuro sekretorė Jolanta Zibavičiūtė


Nuspręsta skirti reikiamas lėšas naujų miškų įveisimui

Žemės ūkio ministerija informavo, kad atsižvelgė į Lietuvos miško savininkų asociacijos siūlymus. Šį antradienį, 2012-04-24, įvykusiame Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos valdymo komiteto posėdyje nuspręsta skirti reikalingą finansavimą pavasariniam miškasodžiui įveisiant naujus miškus ne ž.ū. paskirties ir apleistos ž.ū. paskirties žemėse.

Lietuvos miško savininkų asociacija


Aplinkos ministerija išleido seriją naujų knygelių miškų savininkams

Aplinkos ministerija išleido keletą leidinių, skirtų miškų savininkams, miškininkams ir platesnei visuomenei. Jie bus nemokamai platinami rugsėjo 29-spalio 1 d. Kauno r. A.Stulginskio universitete (buvęs LŽŪU) organizuojamos miško, medžioklės ir aplinkos parodos „Sprendimų ratas 2011″ metu.

Pasak Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjo Nerijaus Kupstaičio, miško savininkui pravartu įsigyti atnaujintą privačių miškų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų rinkinį. Tai jau penktoji ministerijos leidžiamos serijos „Miško savininkui” knygelė. Gana sparčiai keičiantis šalies privačių miškų ūkiui, nuolat keičiami ir tobulinami šią sritį reguliuojantys teisės aktai. Todėl šiame rinkinyje sudėti dokumentai beveik visi yra atnaujinti, palyginti su analogišku 2008 m. leidiniu.

Aplinkos ministerijos informacija

Copyright © 2012 leipalingiogiria.lt
Visos teisės saugomos